Een groep maken of verwijderen

Nadat u een item in EDRDM heeft gemaakt, kunt u het aan een groep toevoegen. Groepen kunnen in andere programma's worden gebruikt om te filteren. Zo kunt u in het Objectenoverzicht in Enterprise Timetabler zalen filteren op groepslidmaatschap. U kunt groepen in Authorisation Manager ook gebruiken om het bereik van een machtiging te verfijnen.

In EDRDM kunt u groepen maken en verwijderen.

Ga als volgt te werk om een groep te maken:

 1. Klik in het hoofdvenster van EDRDM op een item in het menu Groepen. Als u bijvoorbeeld een zaalgroep wilt maken, klikt u op Zaalgroepen in het menu Groepen.
 2. Klik in het geopende venster op het plusje onder de itemlijst. EDRDM voegt een rij aan de lijst toe en verplaatst de cursor naar het vakje Naam.

  Een rood vierkantje dat de positie van het plusteken aangeeft

  Het plusteken (+) onder de itemlijst

 3. Voer een naam in voor de groep.
 4. Klik in de kolom Afdeling op [Selecteer afdeling]. Selecteer vervolgens een waarde in de weergegeven lijst (N.B. Het onderstaande voorbeeld komt uit het venster met beperkingsprofielen). Naast de machtigingen die zijn opgegeven in Authorisation Manager, kan de eigenschap Afdeling bepalen wie deze groep kan bewerken of verwijderen.

  Een rij die in een lijst is geselecteerd waarin u één item kunt selecteren

  Selectie-eigenschap met één waarde

 5. Voer andere eigenschappen van de groep in. Als u een eigenschap die u wilt gebruiken, niet kunt vinden, voegt u deze toe aan de tabel.
 6. Klik op de cel in de kolom Leden, en selecteer welke items lid zijn van deze groep. Verplaats items van de lijst Niet-leden naar de lijst Leden.
 7. Klik op Toepassen om het nieuwe item op te slaan. Of klik op OK om het formulier op te slaan en te sluiten.
 8. N.B. Als u nog niet op Toepassen heeft geklikt en u heeft het nieuwe item niet nodig, klikt u op Negeren; het nieuwe item wordt dan verwijderd. Of klik op Annuleer om het item te verwijderen en het venster te sluiten.

Ga als volgt te werk om een groep te verwijderen:

 1. Klik in het hoofdvenster van EDRDM op een item in het menu Groepen. Als u bijvoorbeeld een zaalgroep wilt verwijderen, klikt u op Zaalgroepen in het menu Groepen.
 2. In het geopende venster geeft u aan welke groep u wilt verwijderen.
 3. Klik op de rijselectieknop voor het item dat u wilt verwijderen. Als u extra rijen wilt selecteren, houdt u de Ctrl-knop ingedrukt en klikt u op de toepasselijke knoppen voor rijselectie.

  De aanwijzer over het deel van een tabelrij waarop u klikt om de rij te selecteren

  Een rij selecteren

 4. Klik op het minteken onder de lijst. Het item wordt van de lijst verwijderd, maar wordt niet verwijderd uit de image en de database op uw werkstation.

  Een rood vierkantje dat de positie van het minteken aangeeft

  Het minteken (-) onder de itemlijst

 5. Klik op Toepassen om het item te verwijderen. Of klik op OK om het item te verwijderen en de lijst te sluiten.

  N.B. Als u nog niet op Toepassen heeft geklikt en u wilt het item terugzetten, klikt u op Negeren; het item wordt dan opnieuw in de lijst weergegeven. Of klik op Annuleer om het item terug te zetten en het venster te sluiten.Scientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018