Beperkingsprofielen maken

Als u een beperking op een middel wilt toepassen, moet u de beperking eerst aan een beperkingsprofiel toevoegen. Als dit beperkingsprofiel op middelen is toegepast, worden de beperkingen van dat profiel van kracht tijdens roostering. N.B. U kunt meer dan een beperkingsprofiel op een middel toepassen.

Een beperkingsprofiel kan uit meerdere beperkingen bestaan. Met een beperkingsprofiel wordt meestal een reeks beperkingen 'geactiveerd' die geschikt zijn voor een bepaalde groep middelen.

U kunt bijvoorbeeld een profiel maken met de naam Standaard docentendag dat de volgende beperkingen toepast:

 • Een beperking Maximum aantal uren waarmee elke dag wordt beperkt tot een totaal van 6 uur aan activiteiten.
 • Een beperking Pauzes die een pauze van 1 uur biedt.

U kunt een beperking rechtstreeks aan een beperkingsprofiel toevoegen. Bovendien kunt u een beperkingsprofiel kiezen van waaruit beperkingen moeten worden overgeërfd. De beperkingen die deel uitmaken van het overgeërfde profiel, worden ook toegepast door het beperkingsprofiel waaraan u werkt.

Overerving

U kunt overerving gebruiken om een standaardreeks beperkingen uit te breiden. U wilt bijvoorbeeld een extra beperking van het type Maximale tijdspanne werk voor een kleine groep docenten toepassen, naast de beperkingen van het type Standaard docentendag. Hiervoor maakt u een nieuw beperkingsprofiel, stelt u het in om over te erven van Standaard docentendag en voegt u de beperking Maximale tijdspanne werk rechtstreeks toe aan het nieuwe beperkingsprofiel. Pas dit nieuwe beperkingsprofiel dan toe op de kleine groep docenten.

Reisschema’s toepassen

U kunt verschillende beperkingsprofielen maken om beperkingen van verschillende typen toe te passen. In het bovenstaande voorbeeld worden de werkuren van docenten bepaald door Standaard docentendag. U kunt een afzonderlijk beperkingsprofiel van het type Standaardreizen maken om reisschema's toe te passen. U kunt dan overerving gebruiken om deze beperkingsprofielen te combineren. U kunt bijvoorbeeld een reisschemabeperking van het type Standaardreizen maken en deze toevoegen aan een beperkingsprofiel van het type Standaardreizen. U kunt het profiel Standaard docentendag dan instellen om over te erven van Standaardreizen.

Ga als volgt te werk om een beperkingsprofiel te maken:

 1. In het hoofdvenster van EDRDM zoekt u de sectie Tijdsbeperkingen.
 2. Klik in die sectie op Toon in de rij Beperkingsprofielen. EDRDM opent een lijst met beperkingsprofielen.
 3. Klik op het plusje onder de lijst. EDRDM voegt een rij aan de lijst toe en verplaatst de cursor naar het vakje Naam.

  Een rood vierkantje dat de positie van het plusteken aangeeft

  Het plusteken (+) onder de itemlijst

 4. Voer een naam in voor het beperkingsprofiel.
 5. Klik in de kolom Afdeling op [Selecteer afdeling]. Selecteer vervolgens een waarde in de weergegeven lijst (zie hieronder). Naast de machtigingen die zijn opgegeven in Authorisation Manager, kan de eigenschap Afdeling bepalen wie dit beperkingsprofiel kan bewerken of verwijderen.

  Een rij die in een lijst is geselecteerd waarin u één item kunt selecteren

  Selectie-eigenschap met één waarde

 6. Klik in de cel in de kolom Actieve beperkingen, klik vervolgens op het omlaagwijzende pijltje dat wordt weergegeven (zie 1 hieronder). EDRDM opent het venster Tijdsbeperkingen. In het venster worden beperkingen weergegeven die u aan een beperkingsprofiel kunt toewijzen. De kolom Toegepast geeft aan welke beperkingen in dit beperkingsprofiel zijn 'geactiveerd'.

  Een schermopname met genummerde bijschriften ter illustratie van instructies voor het maken van een beperkingsprofiel

  Het venster Tijdsbeperkingen

 7. Als u een beperking rechtstreeks aan dit beperkingsprofiel wilt toevoegen, zoekt u de rij die met de beperking overeenkomt. Klik in die rij op de cel in de kolom Relatie en vervolgens op het omlaagwijzende pijltje (zie 3 hierboven) aan het eind van de cel. Klik op Toegevoegd (4) in de geopende lijst. Nadat u op een andere beperking heeft geklikt, staat er bij uw toegevoegde beperking Ja in de kolom Toegepast (2).
 8. Als u wilt selecteren van welke beperkingsprofielen dit nieuwe profiel overerft, verplaatst u beperkingsprofielen van de lijst Niet overgeërfd door (5) naar de lijst Profielen overgeërfd door (6).. Deze twee lijsten staan onder de lijst met beperkingen. Beperkingen die worden overgeërfd door het profiel dat u maakt, bevatten de tekst Ja in de kolom Overgeërfd (7) en Toegepast (2).
 9. Nadat u het beperkingsprofiel heeft voltooid, klikt u op het kruisje Donker kruisje in de onderhoek (8) van het venster Tijdsbeperkingen.
 10. Klik op Toepassen om het nieuwe beperkingsprofiel op te slaan. Of klik op OK om de lijst op te slaan en te sluiten.
 11. N.B. Als u nog niet op Toepassen heeft geklikt en u heeft het nieuwe item niet nodig, klikt u op Negeren; het nieuwe item wordt dan verwijderd. Of klik op Annuleer om het item te verwijderen en het venster te sluiten.

Wat u nu moet doen: Zie Beperkingsprofielen toepassen op een middel of studentenset om het beperkingsprofiel toe te passen op middelen.Scientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018