Een beperking maken van het type Vrije tijdsblokken, Maximum aantal uren, Maximale tijdspanne werk of Middelen pauzes

Nadat u tijdsblokken heeft gemaakt, kunt u ze gebruiken als deel van de beperkingen Vrije tijdsblokken, Maximum aantal uren, Maximale tijdspanne werk en Middelen pauzes.

Vrije tijdsblokken

Een beperking van het type Vrije tijdsblokken zorgt dat ten minste het opgegeven aantal tijdsblokken geen activiteiten krijgen. U kunt bijvoorbeeld zorgen dat docenten minstens elke week één dag vrij hebben. Hiervoor selecteert u elk tijdsblok dat een werkdag representeert (in de rij Tijdsblokken), en stelt u Vrije tijdsblokken in op 1.

Maximum aantal uren

Een beperking van het type Maximum aantal uren zorgt dat een middel niet langer dan de opgegeven duur wordt gebruikt gedurende elk geselecteerd tijdsblok. U kunt bijvoorbeeld zorgen dat docenten niet meer dan zes uur per dag lesgeven. Hiervoor selecteert u elk tijdsblok dat een werkdag representeert (in de rij Tijdsblokken), en stelt u Maximaal aantal tijdsduurblokken in op een waarde die 6 uur representeert. Als uw instituut perioden van 30 minuten gebruikt, stelt u Maximaal aantal tijdsduurblokken in op 12.

Maximale tijdspanne werk

Een beperking van het type Maximale tijdspanne werk zorgt dat de activiteiten van een middel niet langer duren dan opgegeven, gedurende elk geselecteerd tijdsblok. Hiermee wordt de interval tussen het begin van de eerste activiteit van het middel en het einde van de laatste activiteit beperkt. U kunt bijvoorbeeld de lengte van de werkdag van een docent beperken.

Middelen pauzes

Een beperking van het type Middelen pauzes zorgt dat een middel ongebruikt blijft voor het opgegeven aantal opeenvolgende perioden, gedurende elk geselecteerd tijdsblok. U kunt bijvoorbeeld zorgen dat docenten een middagpauze van minstens een uur tussen 12:00 en 14:00 uur hebben. Hiervoor selecteert u elk tijdsblok dat het bereik representeert waarin de pauze moet vallen; u heeft mogelijk een blok voor elke werkdag, zoals 12-14-maandag. Als uw instituut perioden van 30 minuten gebruikt, stelt u Minimaal opeenvolgende vrije tijdsblokken in op 2.

Ga als volgt te werk om een van deze beperkingen te maken:

 1. In het hoofdvenster van EDRDM zoekt u de sectie Tijdsbeperkingen.
 2. Klik op Nieuw in de relevante rij in die sectie. De sectie Tijdsbeperkingen bestaat uit de volgende rijen: Vrije tijdsblokken, Maximum aantal uren, Maximale tijdspanne werk en Pauzes.
 3. EDRDM opent een formulier waarin u de eigenschappen van de nieuwe beperking kunt invoeren.
  • Teksteigenschappen van één regel zoals Naam en Beschrijving: Klik op het eigenschapsvakje en voer de tekst in. Als u geen sleutelveld opgeeft in het vakje Sleutelveld, genereert EDRDM een uniek sleutelveld.

   Voorbeeldtekst in een teksteigenschap met één regel

   Teksteigenschap met één regel

  • Teksteigenschappen van meerdere regels zoals Gebruikerstekst 1: Klik op het eigenschapsvakje. Klik en typ in het weergegeven pop-upvakje en klik op OK.

   Voorbeeldtekst in een teksteigenschap met meerdere regels

   Teksteigenschap met meerdere regels

  • Afdeling: Klik in de rij Afdeling op het eigenschapsvakje. Selecteer vervolgens een waarde in de weergegeven lijst (N.B. Het onderstaande voorbeeld komt uit het formulier Geschiktheid). Naast de machtigingen die zijn opgegeven in Authorisation Manager, kan de eigenschap Afdeling bepalen wie deze beperking kan bewerken of verwijderen.

   Een item dat in een lijst is geselecteerd waarin u één item kunt selecteren

   Selectie-eigenschap met één waarde

  • Labels: Klik in de rij Labels op het eigenschapsvakje en selecteer waarden.
 4. Als u de beperking wilt opgeven, klikt u op het eigenschapsvakje in de rij Tijdsblokken. Selecteer de tijdsblokken waarop deze beperking moet worden toegepast.
 5. De volgende stappen van het proces zijn afhankelijk van het type beperking dat u maakt:

  Type beperking

  Instructies

  Vrije tijdsblokken

  1. Als u het minimum aantal blokken wilt opgeven dat vrij moet blijven, klikt u op het eigenschapsvakje in de rij Vrije tijdsblokken. Typ vervolgens een waarde. U kunt ook een waarde selecteren via de pijltjes aan het eind van het eigenschapsvakje. Als de tijdsblokken bijvoorbeeld dagen representeren, en u wilt zorgen dat ten minste één dag vrij blijft, voert u 1 in.
  2. Als perioden van onbeschikbaarheid van middelen niet moeten voldoen aan enkele of alle vereisten voor vrije tijd van deze beperking, schakelt u het selectievakje Hou rekening met beschikbaarheid in. Er wordt bijvoorbeeld al voorkomen dat een parttime docent 2 bepaalde dagen per week werkt, omdat maandag en dinsdag niet beschikbaar zijn in zijn of haar beschikbaarheidspatroon. Als het vakje is ingeschakeld, identificeert de roosteringsengine complete, geselecteerde tijdsblokken wanneer het middel niet beschikbaar is. De beperking is niet van toepassing op tijdsblokken binnen blokken die worden gebruikt om aan de beperking te voldoen. Vrije tijd wordt dus naast de niet-beschikbare tijd afgedwongen.
  3. Als de beperking moet zorgen dat dezelfde tijdsblokken elke week vrij blijven, selecteert u Dezelfde blokken vrij voor elke week.

  Maximum aantal uren

  Als u het maximumaantal uren wilt opgeven dat een middel kan worden gebruikt tijdens elk geselecteerd tijdsblok, klikt u op het eigenschapsvakje in de rij Maximaal aantal tijdsduurblokken. Typ vervolgens een waarde. U kunt ook een waarde selecteren via de pijltjes aan het eind van het eigenschapsvakje.

  Als de tijdsblokken bijvoorbeeld dagen representeren, uw instituut perioden van 30 minuten hanteert en u wilt zorgen dat het middel niet meer dan 6 uur wordt gebruikt, voert u 12 in.

  Maximale tijdspanne werk

  Als u het maximumaantal perioden wilt opgeven dat tijdens elk geselecteerd tijdsblok kan verstrijken tussen het begin van de eerste activiteit van een middel en het einde van de laatste activiteit, klikt u op het eigenschapsvakje in de rij Maximaal aantal tijdsduurblokken. Typ vervolgens een waarde. U kunt ook een waarde selecteren via de pijltjes aan het eind van het eigenschapsvakje.

  Als de tijdsblokken bijvoorbeeld dagen representeren, uw instituut perioden van 30 minuten hanteert en u wilt zorgen dat de activiteiten van een middel niet meer dan 6 uur beslaan, voert u 12 in.

  Middelen pauzes

  Als u het minimumaantal opeenvolgende perioden wilt opgeven dat onbezet moet blijven tijdens elk geselecteerd tijdsblok, klikt u op het eigenschapsvakje in de rij Minimaal opeenvolgende vrije tijdsblokken. Typ vervolgens een waarde. U kunt ook een waarde selecteren via de pijltjes aan het eind van het eigenschapsvakje.

 6. Klik op Toepassen om de nieuwe beperking op te slaan. Of klik op OK om het formulier op te slaan en te sluiten.
 7. N.B. Als u nog niet op Toepassen heeft geklikt en u heeft het nieuwe item niet nodig, klikt u op Negeren; het nieuwe item wordt dan verwijderd. Of klik op Annuleer om het item te verwijderen en het venster te sluiten.

Als u andere beperkingen wilt bekijken wanneer u een beperking maakt, kunt u ook op Toon klikken (naast de knop Nieuw). EDRDM opent dan een lijst met beperkingen. Klik in dit venster op het plusje onder de itemlijst (zie hieronder) om een item te maken. Voer in de nieuwe rij de eigenschappen van het nieuwe item in, en klik op Toepassen om het item op te slaan (of OK om het item op te slaan en het venster te sluiten). Als u een eigenschap die u wilt gebruiken, niet kunt vinden, voegt u deze toe aan de tabel.

Een rood vierkantje dat de positie van het plusteken aangeeft

Het plusteken (+) onder de itemlijstScientia-ref: 4110. Voor Enterprise Desktop Reference Data Manager 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018