Over Enterprise Course Planner

Enterprise Course Planner (ECP) is ontworpen om te helpen bij het plannen van cursussen op hoog niveau.

Hiermee kunt u het onderwijsaanbod beschrijven, evenals de manieren waarop dat onderwijs geleverd gaat worden. Een instituut biedt bijvoorbeeld een opleiding in een bepaald vak. Om de graad voor die opleiding te halen, moet een student een reeks modules voltooien. Om elke module met succes af te ronden, moet de student een bepaalde reeks activiteiten bijwonen (bijvoorbeeld een semester lang elke week een hoorcollege en een tutorial).

Door de leveringsmethode voor elke module te beschrijven en het aantal studenten in te schatten dat die module zal bijwonen, kunt u voldoende activiteiten plannen om aan de vraag tegemoet te komen en ervoor zorgen dat relevante activiteiten niet samenvallen. Als er bijvoorbeeld wordt verwacht dat 20 studenten module A en B kiezen en het college voor elke module slechts eenmaal wordt gegeven, mogen deze twee colleges niet samenvallen. Als er ook tutorials aan gekoppeld zijn, moet er voor deze 20 studenten een toereikend aantal tutorials zijn dat niet samenvalt met de andere module. Enterprise Course Planner bouwt de benodigde beperkingen in die door Enterprise Timetabler worden toegepast wanneer de activiteiten worden geroosterd.

Als het systeem is gekoppeld aan een gegevensbron die de daadwerkelijke vraag naar modules registreert (doorgaans een studenteninformatiesysteem of Student Allocator van Scientia), geeft het Enterprise Course Planner-dashboard een overzicht dat eventuele afwijkingen tussen de werkelijke vraag en het geplande aanbod laat zien.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018