Variant (variant)

Een activiteit die een wijziging beschrijft van één of meer eigenschappen van een andere activiteit, voor een subreeks van weken in het leerjaar. Als bijvoorbeeld gedurende één maand van het leerjaar de zaal die aan een activiteit is toegewezen, niet beschikbaar is, wordt de oorspronkelijke activiteit in het rooster vervangen door twee varianten. De variant die de gewijzigde maand vertegenwoordigt, wordt aan een andere zaal toegewezen; de eigenschappen van de andere variant komen overeen met de oorspronkelijke activiteit, behalve een gewijzigd onderwijsweekpatroon. De oorspronkelijke activiteit is niet geroosterd en verborgen en wordt de ouder variant van de nieuwe activiteiten. De onderwijsweekpatronen van de varianten kunnen niet overlappen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018