Inzetpatroon (usage preference pattern)

Een zachte beperking die de tijdsperiodes specificeert waarbinnen de activiteiten bij voorkeur geroosterd moeten worden. Een gebruiker kan bijvoorbeeld als sterke voorkeur specificeren dat de activiteiten van een specifieke docent iedere dag tussen 17:30u en 20:00u worden geroosterd. Ook kan er een sterke voorkeur worden gebruikt waarmee activiteiten niet worden gepland tussen 9.00u en 13.00u.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018