Totale grootte (total size)

Het aantal studenten dat naar verwachting deelneemt aan een gespecificeerde module, een gespecificeerd programma of studiepad, of dat een gespecificeerde studentenset vormt. Totale grootte wordt gebruikt om te kunnen plannen. De totale grootte van een module wordt gebruikt om te berekenen hoeveel activiteiten er nodig zijn om te voldoen aan de vraag. Om te ontdekken of een module, programma of studiepad de grenzen van zijn capaciteit bereikt, wordt de totale grootte vergeleken met de som van werkelijke grootte en de gereserveerde grootte.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018