Gespreid (spread)

  1. Een 'toewijzing van studenten'-optie die de inschrijving van een gelijk aantal studenten voor alle activiteiten die vanuit een gespecificeerd activiteitsjabloon zijn gecreëerd, stimuleert.
  2. Een roosteroptie waarmee de activiteiten waaraan een studentenset of middel wordt toegewezen, gelijkmatig over de week worden verdeeld.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018