Sectie (section)

Een reeks activiteiten die gezamenlijk het onderwijs vormen; een sectie is een subreeks van de activiteiten die een grotere groep vormen, zoals een module. Een student kan inschrijven voor een sectie; inschrijvingen worden doorgaans geregistreerd in het studentenregistratiesysteem. Doorgaans moet een individuele student kiezen tussen secties die deel uitmaken van dezelfde module, en mag geen activiteiten combineren uit meer dan één sectie van dezelfde module.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018