Roosteren (schedule; werkwoord)

Een dag en tijd vinden waarop een gespecificeerde activiteit kan plaatsvinden en de middelen hieraan toewijzen die ervoor nodig zijn, zonder volgordelijkheid te breken, of de harde beperkingen te breken die van toepassing zijn op de activiteit of de middelen. Het Enterprise Timetabler roosterproces houdt rekening met zachte beperkingen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018