Maximum aantal uren (maximum hours)

Een harde beperking waarmee wordt gewaarborgd dat het aantal periodes dat binnen een gespecificeerd tijdsblok door activiteiten wordt bezet, een gespecificeerde limiet niet overschrijdt. De beperking wordt toegepast op ieder tijdsblok dat deel is van de beperking. Een beperking die bijvoorbeeld de dagelijkse lestijd van een docent tot vier uur beperkt, kan uit meerdere tijdsblokken bestaan, één voor iedere dag van de lesweek.

Een tijdsblok kan meerdere dagen omvatten, bijvoorbeeld een hele week, en u kunt meerdere beperkingen op een item toepassen. U kunt bijvoorbeeld een extra beperking van een maximaal aantal uren toepassen, waardoor de lestijd voor de docent wordt beperkt tot zestien uur per week.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018