Gezamenlijke activiteit (jointly taught activity)

Een enkele activiteit die meerdere activiteiten van verschillende modules vertegenwoordigt. Dergelijke activiteiten worden in het rooster gecombineerd, omdat het om hetzelfde lesmateriaal gaat, waarbij in dezelfde zaal door dezelfde docent wordt onderwezen. De activiteiten die worden gecombineerd moeten hetzelfde onderwijsweekpatroon hebben en moeten op hetzelfde tijdstip gebeuren.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018