Meerdere keren per week (in-week repetition)

Een activiteit die meer dan één keer per week wordt uitgevoerd, vindt meerdere keren per week plaats. De lessen voor een gespecificeerde module kunnen plaatsvinden op maandag, woensdag en vrijdag om 10 uur, in de weken die worden gespecificeerd door het onderwijsweekpatroon van de activiteit. Tijdens de week wordt de activiteit steeds op dezelfde tijd geroosterd en dezelfde docent en middelen worden toegewezen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018