Harde beperking (hard constraint)

Een beperking waaraan tijdens het roosteren moet worden voldaan, tenzij Enterprise Timetabler 'Beperkingen doorbreken' van toepassing is en de gebruiker heeft gespecificeerd dat de beperking meestal wordt toegepast (in plaats van 'altijd toegepast'). Een beschikbaarheidspatroon is een harde beperking; andere harde beperkingen worden via een beperkingsprofiel op middelen toegepast. In het Beperkingenvenster in Enterprise Timetabler, kan de gebruiker specificeren of de beperking toegepast moet worden.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018