Keuzemodule (elective module)

Een module waarvoor de student is ingeschreven, maar die niet verplicht is of die optioneel is in het programma van de student.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018