Afdeling (department)

Doorgaans een onderafdeling van het instituut. Een afdeling in Enterprise Foundation vertegenwoordigt doorgaans een vakgroep (zoals Geschiedenis, Engels, of Scheikunde). Afdelingen kunnen hiërarchisch worden ingedeeld. Zo kan de hoogste afdeling het instituut vertegenwoordigen en andere afdelingen omvatten die faculteiten vertegenwoordigen. De faculteiten kunnen vakgroepen bevatten. Sommige afdelingen, zoals IT of Administratie, zijn geen onderwijzende organisaties. Afdelingen kunnen middelen in eigendom hebben die ze kunnen delen met andere afdelingen.

Soms wordt hiervoor ook de term Faculteit of Departement gebruikt.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018