Studiepunten (credit)

Een prestatie-eenheid. Een student verdient studiepunten wanneer hij of zij een module afrondt. Om een studieprogramma af te ronden, wat doorgaans een studiejaar betreft, moet een student een gespecificeerd aantal studiepunten verzamelen van de modules van het programma.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018