Beperkingen (constraint)

Een beperking die bepaalt op welke dagen en tijden een activiteit kan worden geroosterd, of welke middelen aan de activiteit toegewezen kunnen worden. Tijdens het roosteren kunnen dag en tijd van de activiteit door beperkingen op verschillende items worden bepaald. Bijvoorbeeld, een voor een activiteit benodigde zaal is alleen beschikbaar op maandag en woensdag, maar een beperking van het maximum aantal uren van de benodigde docent kan betekenen dat deze op maandag niet aan meer activiteiten toegewezen kan worden. Zie Harde beperking (hard constraint) en Zachte beperking (soft constraint).Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018