Items in een tabel sorteren

U kunt de items in een tabel sorteren om het gemakkelijker te maken om een specifiek item te vinden.

Om de items in een tabel te sorteren op basis van de waarden in een specifieke kolom, doet u het volgende:

  • Klik op de kop van die kolom. Om de sorteervolgorde te wijzigen, klikt u nogmaals op de kop.

Om een tweede kolom aan de indeling toe te voegen, doet u het volgende:

  • Houd de toets Shift ingedrukt terwijl u op een andere kolom klikt. Zo kunt u modules eerst op afdelingsnaam en vervolgens op modulenaam sorteren.

Om een kolom uit de instellingen van de sorteervolgorde te verwijderen, doet u het volgende:

  • Klik met de rechtermuisknop op de kolomkop en klik vervolgens op Clear Sorting.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018