Conflicten bekijken die tijdens het verversen zijn ontstaan

Wanneer u de functie Verversen gebruikt, kunnen sommige van de ontvangen wijzigingen items betreffen die u in het image heeft gewijzigd. Als u uw wijzigingen niet naar de SDB heeft verzonden, worden uw wijzigingen overschreven, afhankelijk van de gewijzigde eigenschappen. Nadat het verversen is afgerond, komen de eigenschappen en verhoudingen in het image overeen met de wijzigingen die van de SDB zijn ontvangen.

In het scherm Conflicten opgemerkt in de SDB verversing bij de transactie wordt het conflict beschreven dat bestond tussen gegevens in uw image en de gegevens in de SDB, voordat het verversen plaatsvond.

Conflicten

Records in de SDB beschrijven de wijzigingen die een gebruiker in gegevens heeft aangebracht. Wanneer u op Verversen klikt, ontvangt u de wijzigingen van andere gebruikers. Wijzigingen in specifieke eigenschapsgroepen worden in de SDB samen in dezelfde record opgeslagen. Zo wordt de lijst met middelen die aan een activiteit zijn toegewezen, samen opgeslagen. Als u dus de zaal van een activiteit wijzigt en vervolgens op Terugschrijven klikt, verwijst de record die aan de SDB is toegevoegd, naar de gewijzigde zaal, maar ook naar de niet-gewijzigde docent. Wanneer een andere gebruiker op Verversen klikt en zij die record van de SDB ontvangen, moet die record in zijn geheel op het image op hun werkstation worden toegepast.

Er kan een conflictscenario ontstaan wanneer meerdere gebruikers de eigenschappen of verhoudingen van hetzelfde item aanpassen, en twee of meer gebruikers ten minste een van de eigenschappen wijzigen die samen in de SDB zijn geregistreerd. De gebruikers bewerken mogelijk niet dezelfde eigenschap; er ontstaat een conflict als ze afzonderlijke eigenschappen bewerken die samen in de SDB zijn geregistreerd.

Zo kunt u in Enterprise Timetabler de zaal wijzigen die aan een activiteit is toegewezen. Tegelijkertijd kan een andere gebruiker de docent wijzigen die aan die activiteit is toegewezen en vervolgens op Terugschrijven klikken om de wijzigingen naar de SDB te sturen. Wanneer u op Verversen klikt, ontvangt u een record die aangeeft welke middelen zijn toegewezen aan die activiteit in het image van de andere gebruiker, toen die gebruiker op Terugschrijven klikte.

Deze ontvangen record wordt in zijn geheel toegepast. Uw zaal wordt dus overschreven en de docentwijziging van de andere gebruiker wordt op uw image toegepast. Het scherm Conflicten opgemerkt in de SDB verversing bij de transactie wordt weergegeven, waarin deze wijzigingen worden beschreven.

De gegevens in het scherm Conflicten opgemerkt in de SDB verversing bij de transactie worden weergegeven als een reeks geneste tabellen. U kunt op de pictogrammen + en - klikken om tabellen in het scherm uit en in te vouwen. Zo kunt u de informatie gemakkelijker bekijken.

Procedure

Ga als volgt te werk om de wijzigingen te bekijken die zijn toegepast op de items die u heeft aangepast:

  1. Bepaal welke items zijn gewijzigd. Elke rij in de buitenste tabel (zie 1 hieronder) correspondeert met een item. Standaard bevat elke rij in de buitenste tabel de eigenschappen Object Type, Naam, en Sleutelveld van elk gewijzigde item.
  2. Identificeer voor elk item de relaties en eigenschappen die de functie Verversen gewijzigd heeft in uw image. In elke rij in de buitenste tabel bevat een geneste tabel Verander details (2) een rij voor elke eigenschap en relatiewaarde die de functie Verversen op uw image heeft toegepast. In de kolom Verander details staat bijvoorbeeld een rij (3) om aan te geven dat de Geroosterde docent van een activiteit is gewijzigd. De gewijzigde relatie of eigenschap wordt weergegeven in de kolom Eigenschap (4) van de tabel Verander details.
  3. Bekijk de verandering die heeft plaatsgevonden voor elke wijziging in een eigenschap of relatie.
    • Relatie: Binnen een rij in een tabel Verander details (2) geeft een geneste tabel Relatieveranderingen de wijzigingen in gegevens. Een rij kan bijvoorbeeld een tabel Relatieveranderingen (5) bevatten in de rij Geroosterde docent; de tabel geeft aan welke docent is verwijderd (6) en welke docent is toegevoegd.
    • Eigenschap: Een rij in een tabel Verander details beschrijft de wijziging in de eigenschapswaarde. De SDB waarde (7 hieronder) is de nieuwe waarde die op uw image wordt toegepast. Dit is de waarde die een andere gebruiker naar de SDB heeft teruggeschreven. De Lokale waarde (8) is de waarde die in uw image is overschreven.

Een schermopname met genummerde bijschriften voor de geneste tabellen die gegevensconflicten beschrijven

Conflicten op een relatie

Een schermopname met genummerde bijschriften van de geneste tabellen die de conflicterende eigenschapswaarden beschrijven

Een conflict op een eigenschapScientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018