Groep-items in een tabel

Items kunnen op basis van hun waarde worden gegroepeerd in een gespecificeerde eigenschap. Vervolgens kunt u alleen de items in een gespecificeerde groep bekijken. Zo kunt u modules groeperen per afdeling en vervolgens de Boekhouding-groep uitbreiden om alle modules in de afdeling boekhouding te bekijken.

Over deze taak: U kunt op basis van waarden van een andere eigenschap ook secundaire groeperingen aanmaken. U kunt bijvoorbeeld modules per afdeling groeperen, en vervolgens per grootte.

Om items op basis van een enkele eigenschap te groeperen, doet u het volgende:

  • Klik met de rechtermuisknop op de corresponderende kolomkop en klik vervolgens op Groepeer op deze kolom. De gegevens in de tabel worden vervangen door een aantal uitbreidbare groepen.

    N.B. Als u deze handeling op een andere kolom herhaalt, wordt de bestaande groep niet vervangen. In plaats hiervan wordt een secundaire groep toegevoegd.

Om secundaire groepen aan te maken, doet u het volgende:

  1. Klik met de rechtermuisknop op een kolomkop, klik vervolgens op Toon Groepeer bij. Bovenaan het overzicht wordt een veld getoond dat de huidige groepering weergeeft.
  2. Sleep een kolomkop naar het veld; geldige 'neerzet'-posities worden d.m.v. twee pijlen aangegeven. Het diagram in het veld geeft de structuur van de nieuwe groep weer.

Om de eigenschappen van de huidige groepstructuur te verwijderen, doet u het volgende:

  • Om een enkele eigenschap uit de groepstructuur te verwijderen, sleept u het uit de Groepeer bij.
  • Om alle groepen te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop in de Groepeer bij en vervolgens klikt u op Groepering opheffen.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018