Een beschikbaarheidspatroon kiezen of maken

U kunt een bestaand beschikbaarheidspatroon kiezen en toepassen of een aangepast patroon maken.

Ga als volgt te werk om een beschikbaarheidspatroon op het geselecteerde item toe te passen:

 1. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van of u een itemlijst of een formulier gebruikt. Daarna wordt de beschikbaarheidspatroon-editor geopend.
  • Als u een itemlijst gebruikt, identificeert u de kolom die met de beschikbaarheidseigenschap overeenkomt. Klik in de rij voor het item waarvoor u beschikbaarheid wilt instellen, op de cel in die kolom.
  • Als u een formulier gebruikt, identificeert u de rij die met de beschikbaarheidseigenschap overeenkomt. Klik in die rij op het eigenschapsvakje.

  De sectie Onderwijsweekpatroon, Weekpatroon voor beperkingen en het perioderaster

  Beschikbaarheidspatroon-editor

 2. Bekijk de opgeslagen patronen in de lijst. Als een bestaand patroon geschikt is, kunt u het gebruiken.
  1. Als het selectievakje Beschikbaarheid aanpassen is ingeschakeld, schakelt u het uit. De lijst met beschikbaarheidspatronen wordt geactiveerd en er wordt een patroon geselecteerd. N.B. Het beschikbaarheidspatroon dat werd bepaald voordat u op Beschikbaarheid aanpassen klikte, wordt verwijderd.
  2. Bekijk de lijst met beschikbaarheidspatronen om te zien of er patronen bij zijn die voldoen aan uw behoefte. Om een patroon te laden, klikt u erop. De balk Onderwijsweekpatroon en het weekrooster worden bijgewerkt in alleen-lezenmodus. Meer informatie over de bestanddelen van de editor vindt u in Bestanddelen van de beschikbaarheidspatroon-editor.
  3. Als u het huidig geselecteerde patroon wilt gebruiken, klikt u op de itemlijst (buiten de beschikbaarheidspatroon-editor). De editor wordt gesloten en het geselecteerde item in de lijst gebruikt nu dat patroon.
 3. Als er geen geschikt bestaand patroon is, kunt u een aangepast patroon maken. Schakel het selectievakje Beschikbaarheid aanpassen in.
 4. Ga als volgt te werk om de beschikbaarheid van hele weken te wijzigen:
  • Om de beschikbaarheid van een enkele week aan of uit te zetten, klikt u op de betreffende cel in de balk Onderwijsweekpatroon.
  • Als u een enkele week als beschikbaar wilt opgeven en alle andere weken als niet beschikbaar, klikt u met de rechtermuisknop op die week.
  • Om de beschikbaarheid van een reeks weken aan of uit te zetten, klikt u en sleept u de muis vanaf de eerste week in de reeks tot de laatste. De wijziging van de beschikbaarheid die op de eerste week van de reeks wordt toegepast, wordt op elke week in de reeks toegepast.
  • Om alle weken als beschikbaar in te stellen, klikt u met de rechtermuisknop boven de balk en tussen een paar weeknummers en klikt u vervolgens op Selecteer alle weken. Als u alle weken als niet beschikbaar wilt instellen, klikt u op Verwijder alle weken.
 5. Bewerk de beschikbaarheid van periodes in bepaalde weken. Zie De beschikbaarheid van periodes wijzigen voor instructies.
 6. In de beschikbaarheidspatroon-editor klikt u op de knop Sluiten .


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018