De gebruikersinterface wijzigen

U kunt de beeldweergave van het programma aanpassen zodat dit voldoet aan uw voorkeuren.

Net als bij andere moderne computerprogramma's kunt u bijvoorbeeld:Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018