De taal van de gebruikersinterface wijzigen

U kunt de taal waarin de gebruikersinterface wordt getoond, wijzigen. Elementen zoals namen van knoppen en veldnamen, items van het programmamenu en berichten zijn vertaald. Als dit voor de taal van toepassing is, wordt de gebruikersinterface van rechts naar links weergegeven.

Over deze taak: Deze instelling is niet van invloed op de taal waarin de gegevens worden weergegeven.

Ga als volgt te werk om de taal van de gebruikersinterface te wijzigen:

  1. Klik in het menu Extra op Opties.
  2. Selecteer in het venster Opties een taal in de lijst Taal.
  3. Klik op OK.

    N.B. Als u deze taal niet eerder heeft gebruikt, downloadt Enterprise Course Planner de taalgegevens van de server. Hierdoor kan er vertraging ontstaan tussen het klikken op OK en het ontvangen van het bericht zoals beschreven in de vorige stap.

  4. Enterprise Course Planner toont het bericht 'De taalkeuze wordt gewijzigd de volgende keer dat u de applicatie start'. Klik op OK.
  5. Sluit Enterprise Course Planner af en start het programma opnieuw op.

Resultaat: Wanneer Enterprise Course Planner laadt, is de gebruikersinterface vertaald.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018