De volgorde van de kolommen wijzigen

Om gerelateerde informatie in naast elkaar gelegen kolommen weer te geven, kunt u de volgorde van de kolommen in een tabel wijzigen.

Ga als volgt te werk om de volgorde van kolommen te wijzigen:

  • Sleep een kolomkop over de andere kolomkoppen totdat de positiepijlen (zie hieronder) een geschikte, nieuwe positie voor de kolom aangeven. Wanneer u de muisknop loslaat, is de positie van de kolom gewijzigd.

PositiepijlenScientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018