De planningsformules gebruiken

Met de planningsformules kunt u de totale grootte of gereserveerde grootte van een studieprogramma, studiepad of module wijzigen.

Zo kunt de planningsformules bijvoorbeeld in de volgende situaties gebruiken:

 • Als u het aantal beschikbare plaatsen van een programma wilt verhogen, kunt u de totale grootte verhogen. Dit kan nodig zijn als het programma populairder dan verwacht is en het een negatief aantal beschikbare plaatsen heeft. Het negatieve aantal geeft aan hoeveel extra plaatsen er nodig zijn.
 • Als het academische jaar al gestart is, kunt u het aantal gereserveerde plaatsen van een module verlagen. Met deze handeling wordt het aantal beschikbare plaatsen van de module verhoogd.

Ga als volgt te werk om de planningsformules te gebruiken:

 1. Open een lijst met studieprogramma's, studiepaden of modules. Als u bijvoorbeeld een afwijking wilt oplossen die wordt aangegeven op het Enterprise Course Planner dashboard, klikt u op Toon naast de markering met de gekleurde balk en het cijfer.
 2. In de lijst selecteert u de items die u wilt wijzigen. Als u meerdere items wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op de gewenste items. De handeling die u later in deze procedure selecteert, wordt toegepast op alle geselecteerde items.
 3. Klik in de werkbalk bovenaan het venster met de lijst op Planningsformules.
 4. In het venster Planningsformules klikt u op de knop die overeenkomt met de handeling die u wilt uitvoeren (zie bijvoorbeeld 1 hieronder).

  Een handeling selecteren

  Kies een van de volgende opties:

  Optie

  Beschrijving

  Gereserveerde plaatsen automatisch aanpassen

  Het aantal gereserveerde plaatsen van het item wordt ingesteld op een opgegeven, aanvaardbare hoeveelheid.

  De handeling berekent het opgegeven percentage van de totale grootte van het item en rondt dit cijfer naar boven af. De gereserveerde grootte van het item wordt ingesteld op de uitkomst van deze berekening. Deze bewerking is niet van invloed op het huidige aantal gereserveerde plaatsen.

  Maak alle gereserveerde ruimtes beschikbaar

  Het aantal gereserveerde plaatsen van het item wordt teruggebracht tot nul.

  U kunt deze handeling gebruiken nadat alle verwachte studenten zijn aangekomen en u gereserveerde plaatsen beschikbaar wilt maken voor studenten die later aankomen.

  Een aantal gereserveerde plaatsen beschikbaar maken

  Het aantal gereserveerde plaatsen van het item wordt teruggebracht met het opgegeven aantal. Als het opgegeven aantal hoger is dan het aantal gereserveerde plaatsen, wordt het aantal gereserveerde plaatsen nul.

  U kunt deze handeling gebruiken als u slechts enkele gereserveerde plaatsen van het item beschikbaar wilt maken.

  Een percentage gereserveerde plaatsen beschikbaar maken

  Het aantal gereserveerde plaatsen van het item wordt teruggebracht met de opgegeven hoeveelheid (uitgedrukt als percentage).

  De handeling berekent het opgegeven percentage van de gereserveerde grootte van het item en rondt dit cijfer naar boven af. De gereserveerde grootte van het item wordt teruggebracht met de uitkomst van deze berekening.

  Vergroot ruimte met een aantal plaatsen

  De totale grootte van het item wordt verhoogd met het opgegeven aantal.

  Met deze methode kunt u het aantal beschikbare plaatsen verhogen zonder dat dit van invloed is op het aantal gereserveerde plaatsen.

  Vergroot ruimte met | %

  De totale grootte van het item wordt verhoogd met de opgegeven hoeveelheid (uitgedrukt als percentage).

  De handeling berekent het opgegeven percentage van de totale grootte van het item en rondt dit cijfer naar boven af. De totale grootte van het item wordt verhoogd met de uitkomst van deze berekening.

  U kunt deze handeling gebruiken als uw cursusplanning is gebaseerd op studentenaantallen van een voorafgaand jaar, maar er een stijging in het aantal studenten wordt verwacht. U kunt de grootte van planningsitems met een corresponderend percentage verhogen.

 5. Stel de handeling in door een aantal in te voeren, indien vereist.
 6. Klik op OK. Enterprise Course Planner wijzigt de items.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018