Niet-toegewezen studenten

In Enterprise Course Planner zijn studenten niet rechtstreeks aan activiteiten gekoppeld. Studentensets worden toegewezen aan activiteiten, en studenten aan studentensets.

Een niet-toegewezen student wordt aan een module gekoppeld, maar niet toegewezen aan een studentenset voor de activiteiten van die module. Deze situatie kan zich voordoen wanneer een niet-geplande moduleselectie voor deze student is toegestaan, of als een student zijn modulekeuze sinds toewijzing heeft gewijzigd.

U kunt deze situatie verhelpen door de student aan een bestaande studentenset toe te wijzen. Als er geen studentenset bestaat die aan de juiste modules is toegewezen, moet u mogelijk een nieuwe set voor de student maken.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018