Het Enterprise Course Planner-dashboard

Het dashboard is het beginpunt van al uw taken in Enterprise Course Planner:

 • U kunt afwijkingen tussen gepland aanbod en werkelijke vraag detecteren en oplossen, en gegevens filteren zodat het dashboard alleen afwijkingen binnen specifieke afdelingen aangeeft.
 • U heeft toegang tot planningsgegevens van cursussen, zodat u deze kunt bekijken, maken en bewerken. Bijvoorbeeld:
  • U maakt mogelijk gegevens tijdens de periode waarin u vereisten verzamelt. Als er bijvoorbeeld nieuwe modules worden toegevoegd, kunt u studiepaden maken die deze modules bevatten.
  • U kunt gegevens op elk moment bewerken. Als studenten bijvoorbeeld hun modules selecteren maar de beschikbare plaatsen van de module zijn al bezet, kunt u de grootte van de module uitbreiden.
 • U heeft toegang tot tools waarmee u cursusplanningstaken kunt uitvoeren, zoals tools die studiepaden genereren of studenten aan activiteiten toewijzen.

Het Enterprise Course Planner-dashboard

Afwijkingen detecteren en oplossen

U kunt afwijkingen tussen gepland aanbod en werkelijke vraag detecteren en oplossen.

Op het dashboard worden afwijkingen in elke gekleurde balk rood weergegeven. Het percentage op de balk en het cijfer ernaast bieden een overzichtelijke manier om afwijkingen op te sporen. Zo kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel modules een hoog aantal beschikbare plaatsen heeft (zie 1 hierboven).

Als er een afwijking wordt aangegeven, kunt u een itemlijst voor die afwijking (3) bekijken en tools oproepen om de nodige aanpassingen te maken.

Het dashboard bevat verschillende secties: Studieprogramma's, Studiepaden, Modules, Sjablonen, Studentensets, Studenten en Activiteiten. Elke sectie komt overeen met een itemtype waarmee u werkt in Enterprise Course Planner, en bevat gekleurde balken voor afwijkingen die specifiek voor dat itemtype zijn. N.B. Wanneer de gegevens veranderen, worden de balken op het dashboard grijs. Deze kleurverandering geeft aan dat het dashboard niet de huidige gegevens laat zien. Als dit het geval is, moet u het dashboard verversen.

Voor bepaalde soorten afwijkingen kunt u definiëren wat als afwijking moet worden beschouwd. Zo kunt u de drempelwaarde instellen die aangeeft wanneer het aantal beschikbare plaatsen (2) hoog is.

Meer informatie over deze taak vindt u in Afwijkingen detecteren en oplossen.

Dashboardgegevens filteren op afdeling

Als u wilt instellen dat het dashboard afwijkingen binnen bepaalde afdelingen aangeeft, kunt u een of meer afdelingen selecteren. Klik op het afdelingsvakje (4) op de werkbalk boven het dashboard en selecteer afdelingen. Enterprise Course Planner geeft alleen afwijkingen weer die zijn gekoppeld aan de geselecteerde afdelingen. U kunt ook lijsten weergeven met alleen items van die afdeling (5).

Met cursusplanningsgegevens werken

U kunt cursusplanningsgegevens weergeven, zoals een lijst met modules:

 • Als u een niet-gefilterde lijst met items wilt weergeven, klikt u op een menuoptie (Activiteiten, Activiteitssjablonen, Modules, Studieprogramma's, Studentensets of Studenten) in het menu Toon (6). Enterprise Course Planner opent een nieuw venster met alle items van dat type. Welke items u kunt zien, is afhankelijk van uw autorisatie.
 • Als u een lijst met items wilt weergeven die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) (4) op de werkbalk boven het dashboard, selecteert u afdelingen en klikt u in de relevante dashboardsectie op de knop Toon (5).
 • In Enterprise Course Planner wordt een lijst geopend, die u kunt doorzoeken, filteren, groeperen en sorteren.

Afhankelijk van uw rechten kunt u bovendien items maken en gegevens bewerken:

 • U kunt de eigenschappen van een item rechtstreeks in een lijst met items bewerken (1 hieronder). U kunt ook de formulierweergave gebruiken. Hiervoor selecteert u het item in de lijst en klikt u op Toon (2). Meer informatie vindt u in Formulierweergave.
 • U gaat hetzelfde te werk voor een item: klik op het plusteken (3) op de werkbalk onderaan de itemlijst om een nieuwe rij toe te voegen, en voer de eigenschappen rechtstreeks in de lijst in. U kunt ook op Nieuw in de formulierweergave klikken.
 • Als u een item wilt maken, klikt u op Nieuw (4) in de relevante dashboardsectie. Er wordt een formuliervenster geopend.

Itemlijst

Cursusplanningstools oproepen

U kunt cursusplanningstools oproepen via de werkbalken boven het Enterprise Course Planner-dashboard en boven itemlijsten.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018