Sjablonen met niet-toegewezen studentensets

Als er een sjabloon is, duidt dit op een vereiste dat elke studentenset die aan de module van die sjabloon is gekoppeld, aan een van de activiteiten moet zijn toegewezen die met behulp van die sjabloon is gegenereerd.

Als een studentenset die aan een bepaalde module is gekoppeld, niet is toegewezen aan een van de activiteiten die zijn gegenereerd op basis van een van de activiteitssjablonen van die module, heeft die sjabloon niet-toegewezen studentensets. De balk en het cijfer naast Met niet-toegewezen studentensets in de sectie Sjablonen van het dashboard geven aan hoeveel sjablonen deze afwijking hebben.

U lost het probleem op door naast de indicator op Toon te klikken. In het venster Activiteitssjabloon-editor worden de sjablonen weergegeven die niet-toegewezen studentensets hebben. Klik in het venster Activiteitssjabloon-editor op Sjabloon toewijzer om studentensets aan activiteiten toe te wijzen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018