Sjablonen zonder activiteiten

Modules en activiteitssjablonen worden gemaakt om in te spelen op de vraag naar activiteiten. Een module vertegenwoordigt een vak dat een student kan volgen, en de activiteitssjablonen beschrijven hoe de module wordt aangeboden vanuit het perspectief van een student die de module volgt. Een module kan bijvoorbeeld worden aangeboden in de vorm van één hoorcollege en één tutorial; de module bestaat uit één sjabloon voor het hoorcollege en één sjabloon voor de tutorial. Enterprise Course Planner kan een voldoende aantal activiteiten op basis van deze sjablonen maken voor het aantal studenten dat de module volgt.

Als er geen activiteiten zijn gegenereerd op basis van een bepaalde sjabloon, zijn er geen activiteiten die de studenten van deze module kunnen bijwonen.

De balk en het cijfer naast Zonder activiteiten in de sectie Sjablonen van het dashboard geven aan hoeveel sjablonen geen activiteiten hebben.

U lost het probleem op door naast de indicator op Toon te klikken. In het venster Activiteitssjabloon-editor worden de sjablonen weergegeven die geen modules hebben. In dit venster kunt u activiteiten genereren.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018