Sjablonen met onvoldoende capaciteit

Nadat er activiteiten zijn gegenereerd met behulp van sjablonen, kunt u de grootte van deze activiteiten afzonderlijk wijzigen. Als u de grootte van de activiteiten reduceert (bijvoorbeeld zodat ze in beschikbare zalen kunnen worden onderwezen), kan het gebeuren dat het aantal activiteiten overeenkomt met de berekende vereiste, maar dat de totale capaciteit van deze activiteiten minder is dan de grootte van de module.

Stel dat een module met grootte 100 een sjabloon met grootte 10 heeft. Aanvankelijk worden 10 activiteiten gegenereerd, elk met grootte 10, om aan de vraag voor de module tegemoet te komen. Stel nu dat u de grootte van een of meer van de gegenereerde activiteiten reduceert, omdat ze moeten worden geroosterd in een zaal met een capaciteit van 8. Er is nu het juiste aantal activiteiten (10) maar te weinig capaciteit.

De balk en het cijfer naast Met te weinig capaciteit in de sectie Sjablonen van het dashboard geven aan hoeveel sjablonen deze afwijking hebben.

U lost het probleem op door naast de indicator op Toon te klikken. In het venster Activiteitssjabloon-editor worden de sjablonen weergegeven die onvoldoende capaciteit hebben. In dit venster kunt u activiteiten genereren.

U kunt ook de grootte van de activiteiten uitbreiden:

  1. Klik in het venster Activiteitssjabloon-editor op het plusteken (1 hieronder) naast de sjabloon waarvan u de activiteiten wilt bewerken. Het plusteken wordt een minteken, en Enterprise Course Planner geeft tabbladen weer met items die aan de sjabloon zijn gekoppeld.
  2. Klik op het weergegeven tabblad Activiteiten met de rechtermuisknop op de activiteit die u wilt wijzigen, en klik vervolgens op Toon Activiteiten Selectie (2).
  3. In het venster Activiteit-editor wijzigt u de Geplande activiteitsgrootte van de activiteit.
  4. Klik op OK om uw wijziging op te slaan en het venster te sluiten.

Geselecteerde activiteiten weergevenScientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018