Sjablonen met te veel capaciteit

Nadat er activiteiten zijn gegenereerd met behulp van sjablonen, kunt u de grootte van deze activiteiten afzonderlijk wijzigen. Als u de grootte van activiteiten wijzigt die zijn gegenereerd op basis van een specifieke sjabloon, ontstaat er mogelijk een situatie waarbij de kleinste activiteiten kunnen worden verwijderd zonder dat de sjabloon onvoldoende capaciteit ondervindt. In dat geval heeft de sjabloon te veel capaciteit: de resterende activiteiten van de sjabloon bieden voldoende capaciteit voor alle studenten die de module volgen.

Stel dat een module met grootte 100 een sjabloon met grootte 10 heeft. Aanvankelijk worden 10 activiteiten gegenereerd, elk met grootte 10, om aan de vraag tegemoet te komen. Stel dat u de grootte van twee activiteiten nu verhoogt naar 15, en de grootte van de sjabloon niet wijzigt. Er is nu het juiste aantal activiteiten maar te veel capaciteit. Een van de activiteiten met grootte 10 kan worden verwijderd, omdat er dan nog steeds voldoende capaciteit is voor alle studenten.

De balk en het cijfer naast Met te veel capaciteit in de sectie Sjablonen van het dashboard geven aan hoeveel sjablonen deze afwijking hebben.

U lost het probleem op door naast de indicator op Toon te klikken. In het venster Activiteitssjabloon-editor worden de sjablonen weergegeven die onvoldoende capaciteit hebben. U kunt de volgende methoden gebruiken om het probleem op te lossen.

De grootte van activiteiten reduceren

  1. Klik in het venster Activiteitssjabloon-editor op het plusteken (1 hieronder) naast de sjabloon waarvan u de activiteiten wilt bewerken. Het plusteken wordt een minteken, en Enterprise Course Planner geeft tabbladen weer met items die aan de sjabloon zijn gekoppeld.
  2. Klik op het weergegeven tabblad Activiteiten met de rechtermuisknop op de activiteit die u wilt wijzigen, en klik vervolgens op Toon Activiteiten Selectie (2).
  3. In het venster Activiteit-editor wijzigt u de Geplande activiteitsgrootte van de activiteit.
  4. Klik op OK om uw wijziging op te slaan en het venster te sluiten.

Geselecteerde activiteiten weergeven

Verhoog de grootte van de sjabloon en verwijder activiteiten.

  1. In het venster Activiteitssjabloon-editor wijzigt u de Geplande activiteitsgrootte van de sjabloon.
  2. Klik op het plusteken (1 hieronder) naast de sjabloon waarvan u de activiteiten wilt bewerken. Het plusteken wordt een minteken, en Enterprise Course Planner geeft tabbladen weer met items die aan de sjabloon zijn gekoppeld.
  3. Klik op het weergegeven tabblad Activiteiten met de rechtermuisknop op de activiteit die u wilt verwijderen, en klik vervolgens op Toon Activiteiten Selectie (2).
  4. Selecteer in het venster Activiteit-editor de rij van de activiteit en klik vervolgens op het minteken onderaan het venster.

  5. Klik op OK om uw wijziging op te slaan en het venster te sluiten.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018