Labels van student

Met behulp van labels kunt u studenten filteren. U kunt meerdere labels aan een student koppelen.

Ga als volgt te werk om labels toe te passen:

  1. Voeg de kolom Label toe aan de itemlijst.
  2. Klik in de rij voor het item dat u wilt labellen, op de cel in de kolom Label. Enterprise Course Planner geeft de labelkiezer weer.
  3. Selecteer de labels die u wilt gebruiken .


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018