Studentensets van studenten

Een door tekens gescheiden lijst met studentensets waartoe de student behoort. Deze kolom is alleen-lezen.

U kunt de student echter aan andere studentensets toewijzen:

  1. Selecteer de student in de lijst.
  2. Klik op de werkbalk bovenaan het venster Student-editor op Wijzig studentensets. Het venster Verplaats studentenset wordt weergegeven. Hier vindt u een lijst met de studentensets waaraan de student kan worden toegewezen. Deze studenten zijn aan dezelfde modules gekoppeld als de huidige studentenset van de student. De lijst bevat zijn of haar huidige studentenset.

    N.B. Als u slechts één student heeft geselecteerd, wordt zijn of haar huidige studentenset geselecteerd. Als u meerdere studenten heeft geselecteerd, worden geen rijen gemarkeerd tenzij alle studenten aan dezelfde studentenset zijn toegewezen.

  3. Selecteer de studentenset waarnaar u de student wilt verplaatsen.
  4. Klik op Verplaats. De student wordt naar de geselecteerde studentenset verplaatst. Als de student nog niet aan een studentenset is toegewezen, wordt hij aan de geselecteerde studentenset toegewezen.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018