Studentensets met een laag aantal echte studenten

Studentensets die weinig echte studenten bevatten, geven mogelijk aan dat minder studenten dan verwacht een bepaalde combinatie van activiteiten hebben gekozen.

Een studentenset die geen werkelijke studenten bevat, geeft aan dat een reeks activiteiten geen clashes in het rooster zal hebben in afwachting van een reeks studenten die deze activiteiten zal volgen. U hoeft deze beperking echter niet op te leggen omdat geen echte studenten deze activiteitenreeks zal bijwonen.

De balk en het cijfer naast Met <= [0-100] studenten in de sectie Studentensets van het dashboard geven aan hoeveel studentensets deze afwijking hebben. Voer een cijfer in het vak in. Als u bijvoorbeeld 0 invoert, geeft het dashboard aan hoeveel studentensets geen echte studenten hebben.

N.B. Als er geen informatie over echte studenten in Enterprise Course Planner wordt geladen, hebben alle studentensets deze afwijking. In dit scenario kunnen deze afwijkingen worden genegeerd.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018