Grootte van studentenset

Een studentenset heeft een totale grootte en een werkelijke grootte. Als u het aantal beschikbare plaatsen voor een bepaalde studentenset wilt berekenen, trekt u de werkelijke grootte af van de totale grootte.

Totale grootte

De totale grootte is de verwachte grootte van de studentenset. Afhankelijk van uw rechten kunt u de totale grootte wijzigen. Dit moet een positief, geheel getal zijn.

Werkelijke grootte

De werkelijke grootte is een alleen-lezen indicator van het aantal studenten dat aan de studentenset is toegewezen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018