Modules van studentenset

Enterprise Course Planner koppelt een automatisch gegenereerde studentenset aan de modules die het studiepad vormen dat de studenten in de set volgen. Als u handmatig een studentenset maakt, kunt u deze alleen aan de modules koppelen die de studenten in de set volgen.

Een studentenset kan alleen worden toegewezen aan activiteiten van de modules waaraan de studentenset is gekoppeld.

Een student kan alleen worden toegewezen aan een bepaalde studentenset als de student is gekoppeld aan alle modules van de studentenset.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018