Afdeling van studentenset

De afdeling waaraan de studentenset is verbonden.

Deze eigenschap bepaalt niet aan welke activiteiten u de studentenset kunt toewijzen. U kunt de studentenset toewijzen aan de activiteiten die deel uitmaken van de modules van de studentenset.

Als u een afdeling wilt kiezen, selecteert u die in de lijst die Enterprise Course Planner weergeeft wanneer u op de eigenschap Afdeling klikt. Wilt u een nieuwe afdeling maken, gebruik dan Enterprise Desktop Reference Data Manager.

N.B. Uw rechten om een studentenset weer te geven in Enterprise Course Planner, kunnen afhankelijk zijn van de afdeling van de studentenset. Wanneer u een studentenset maakt, kunt u die koppelen aan een afdeling waarvoor u geen rechten heeft om de bijbehorende studentensets te bewerken of verwijderen. Nadat u de studentenset heeft opgeslagen, kunt u deze dus niet meer bewerken of verwijderen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018