Beschikbaarheid van studentenset

Een beschrijving van de beschikbaarheid van de studentenset tijdens de weken waaruit het leerjaar bestaat. De beschikbaarheid van een studentenset bepaalt de weken, dagen en tijden waarop de activiteiten waaraan de studentenset is toegewezen, kunnen worden geroosterd. U kunt de beschikbaarheid van hele weken en van individuele perioden tijdens elke week opgeven.

Zo heeft een studentenset voor fulltimestudenten mogelijk een beschikbaarheidspatroon om te beschrijven dat de set alleen op weekdagen tussen 9.00 en 18.00 uur beschikbaar is, en alleen tijdens de weken van het standaardsemester.

Zie Een beschikbaarheidspatroon kiezen of maken om de beschikbaarheid van een studentenset in te stellen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018