Programma's van student

De gegevens die beschrijven bij welke studieprogramma's een student is geregistreerd, worden meestal geïmporteerd uit een studenteninformatiesysteem. Afhankelijk van uw rechten kunt u deze gegevens bewerken in Enterprise Course Planner.

Ga als volgt te werk om de gegevens te bewerken:

  1. Voeg de kolom Studieprogramma's toe aan de itemlijst als deze nog niet aanwezig is.
  2. Klik in de rij voor het item dat u wilt bewerken, op de cel in de kolom Studieprogramma’s. Enterprise Course Planner geeft de programmakiezer weer.
  3. Selecteer de programma's die u aan de student wilt koppelen .


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018