Optionele/facultatieve modules van student

Iedere student is automatisch gekoppeld aan de verplichte modules van zijn of haar programma. In Enterprise Course Planner kunt u studenten aan optionele of facultatieve modules koppelen. In de praktijk gebeurt dit echter vaker in het studenteninformatiesysteem of in Student Allocator.

Ga als volgt te werk om de koppeling tussen een student en modules tot stand te brengen:

  1. Voeg de kolom Optionele/facultatieve modulestoe aan de itemlijst als deze nog niet aanwezig is.
  2. Klik in de rij voor het item dat u wilt bewerken, op de cel in de kolom Optionele/facultatieve modules. Enterprise Course Planner geeft de modulekiezer weer.
  3. Selecteer de modules die u aan de student wilt koppelen .

Een module die aan de student is gekoppeld en een optionele module in het programma van de student is, wordt beschouwd als optionele module voor de student. Een module die niet verplicht of optioneel is in het programma van de student, wordt beschouwd als facultatief.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018