Beschrijving van student

Een optionele, aanvullende id van maximaal 255 tekens.

Als de eigenschap Naam een formele versie van de naam van iedere student opslaat (bijvoorbeeld met de indeling <Achternaam>, <Voornamen>: Smits, Jan), kunt u de eigenschap Beschrijving gebruiken om een informele versie van de naam op te slaan (zoals Jan Smits).Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018