Afdeling van student

De afdeling waaraan de student is verbonden.

Als u een afdeling wilt kiezen, selecteert u die in de lijst die Enterprise Course Planner weergeeft wanneer u op de eigenschap Afdeling klikt. Wilt u een nieuwe afdeling maken, gebruik dan Enterprise Desktop Reference Data Manager.

N.B. Uw rechten om een student weer te geven in Enterprise Course Planner, kunnen afhankelijk zijn van de afdeling van de student. Wanneer u een student maakt, kunt u die koppelen aan een afdeling waarvoor u geen rechten heeft om de bijbehorende studenten te bewerken of verwijderen. Nadat u de student heeft opgeslagen, kunt u deze dus niet meer bewerken of verwijderen.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018