De benodigde middelen van een activiteitssjabloon instellen

U kunt flexibele of vooraf ingestelde benodigde middelen voor een activiteitssjabloon maken. Deze vereisten bepalen welke middelen worden toegewezen aan activiteiten die zijn gemaakt met behulp van die activiteitssjabloon, wanneer deze activiteiten worden geroosterd. Een flexibele vereiste is een reeks eigenschappen waarmee een geschikt middel wordt beschreven; Enterprise Timetabler kan elk middel toewijzen dat aan de beschrijving voldoet. Een vooraf ingestelde vereiste is een lijst met specifieke middelen die zijn vereist voor de activiteit.

Ga als volgt te werk om de benodigde middelen van een activiteitssjabloon in te stellen:

 1. Open een activiteitssjabloonlijst.
  • Als u een lijst met alle activiteitssjablonen wilt openen, klikt u op Activiteitssjablonen in het menu Toon.
  • Als u een lijst met activiteitssjablonen wilt openen die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard, selecteert u een afdeling en klikt u in de sectie Sjablonen van het dashboard op Toon (naast de waarde van Totaal).
  • Als u een lijst met alle activiteitssjablonen die aan een specifieke module zijn gekoppeld, wilt openen, opent u een modulelijst (klik bijvoorbeeld op Modules in het menu Toon). Vervolgens klikt u in de rij met de module waarvan u de sjablonen wilt wijzigen, op het plusteken (1 hieronder) naast de naam van de module. Enterprise Course Planner geeft de activiteitssjablonen van de module weer op het tabblad Activiteitssjabloon (2). Als u de tabbladen wilt verbergen, klikt u op het minteken naast de naam van de module. N.B. Als de module geen activiteitssjablonen heeft, wordt het tabblad Activiteitssjablonen niet weergegeven.

   De activiteitssjablonen weergeven die aan een bepaalde module zijn gekoppeld

 2. In de rij met de activiteitssjabloon die u wilt wijzigen, klikt u op de kolom met de vereiste die u wilt wijzigen. De volgende kolommen zijn beschikbaar: Zaalvereisten, Benodigde docent of Uitrustingvereisten. Enterprise Course Planner geeft de Middeleneditor weer. Tip: Als u de vereiste kolom niet kunt vinden, voegt u deze toe aan de tabel.

  Middeleneditor

 3. Ga als volgt te werk om een flexibele vereiste te maken:
  1. In het vakje Vereist aantal (1 hierboven) typt of selecteert u het aantal vereiste middelen. Een activiteit kan bijvoorbeeld twee docenten vereisen.
  2. In de lijst met beschikbare geschiktheden (2) selecteert u de geschiktheden die een geschikt middel beschrijven. U kunt meerdere geschiktheden selecteren.
  3. Klik op het dubbele pijltje (3) dat naar de andere lijst wijst. De geselecteerde geschiktheden worden naar de andere lijst verplaatst.

   N.B. De lijst in de sectie Vooraf ingesteld (4) wordt bijgewerkt. In deze lijst vindt u geschikte middelen, die aan alle volgende criteria voldoen:

   • Ze voldoen aan de geschiktheidscriteria.
   • Ze zijn eigendom van of worden gedeeld door de afdeling van de activiteit.
   • Als het middel een zaal betreft, heeft het een zone die overeenkomt met, of deel uitmaakt van, de zone van de activiteitssjabloon.
   • Als het middel een zaal betreft, is de capaciteit gelijk aan of groter dan de grootte van de activiteitssjabloon.

  4. Klik op de kleine x (5) om de Middeleneditor te sluiten.
 4. Ga als volgt te werk om een vooraf ingestelde vereiste te maken:
  1. Optioneel: Selecteer geschiktheden die een toepasselijk middel beschrijven, zoals hierboven is besproken. De lijst in de sectie Vooraf ingesteld wordt bijgewerkt.
  2. Selecteer in de lijst in de sectie Vooraf ingesteld (4) de middelen die u als vooraf ingestelde vereisten wilt opgeven. U kunt meerdere middelen selecteren; alle middelen worden dan vereist.
  3. Klik op het dubbele pijltje (6) dat naar de andere lijst wijst. De geselecteerde geschiktheden worden naar die lijst verplaatst.
  4. Klik op de kleine x (5) om de Middeleneditor te sluiten.
 5. Klik op Toepassen om uw wijzigingen op te slaan. Of klik op OK om ze op te slaan en het venster te sluiten.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018