Studenten opnieuw toewijzen

In plaats van studenten gezamenlijk opnieuw toe te wijzen door de toewijzing van hun studentenset te wijzigen, kunt u iedere student afzonderlijk opnieuw toewijzen. Aangezien iedere student kan worden toegewezen aan een andere reeks activiteiten, kan het lidmaatschap van studentensets veranderen. Er worden misschien nieuwe sets gemaakt, en als studentensets leeg worden, kunt u besluiten om ze te verwijderen.

U kunt groepen studenten opnieuw toewijzen of iedere student afzonderlijk opnieuw toewijzen:Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018