Studenten opnieuw toewijzen die een bepaalde module volgen

Enterprise Course Planner kan studenten identificeren die momenteel een specifieke module volgen. Daarna kunnen ze individueel opnieuw aan een activiteit worden toegewezen met behulp van alle sjablonen die aan de module zijn gekoppeld. Toewijzing vindt plaats op basis van uw toewijzingsvoorkeuren.

Ga als volgt te werk om studenten opnieuw toe te wijzen:

  1. Open een modulelijst.
    • Als u een lijst met alle modules wilt openen, klikt u op Modules in het menu Toon.
    • Als u een lijst met modules wilt openen die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard, selecteert u een afdeling en klikt u in de sectie Modules van het dashboard op Toon (naast de waarde van Totaal).
  2. Selecteer in het venster Module-editor de module waarvan u de studenten opnieuw wilt toewijzen. U kunt meerdere modules selecteren.
  3. Klik in de bovenhoek van het venster op Opnieuw toewijzen.
  4. Als studentensets hierdoor leeg worden, geeft Enterprise Course Planner de overbodige sets weer en wordt u gevraagd of ze moeten worden verwijderd.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018