Studenten opnieuw toewijzen die aan een bepaalde activiteitssjabloon zijn gekoppeld

Enterprise Course Planner kan de studenten identificeren die momenteel zijn gekoppeld aan een activiteit die is gemaakt met behulp van een bepaalde activiteitssjabloon, en ze vervolgens individueel opnieuw toewijzen aan de sjabloonactiviteiten. U wilt dit wellicht doen om de toewijzing van studenten te wijzigen op basis van onlangs gewijzigde toewijzingsvoorkeuren.

Nadat de studenten opnieuw zijn toegewezen, analyseert Enterprise Course Planner hun nieuwe toewijzing en worden ze aan toepasselijke studentensets toegevoegd. Indien nodig maakt Enterprise Course Planner nieuwe studentensets, en worden de overbodige studentensets verwijderd.

Ga als volgt te werk om studenten opnieuw toe te wijzen:

  1. Open een activiteitssjabloonlijst.
    • Als u een lijst met alle activiteitssjablonen wilt openen, klikt u op Activiteitssjablonen in het menu Toon.
    • Als u een lijst met activiteitssjablonen wilt openen die is gefilterd op afdeling, klikt u op het vakje Afdeling(en) op de werkbalk boven het Enterprise Course Planner-dashboard, selecteert u een afdeling en klikt u in de sectie Sjablonen van het dashboard op Toon (naast de waarde van Totaal).
  2. Selecteer de activiteitssjabloon met de activiteiten waarmee u wilt werken, en klik op Sjabloon toewijzer op de werkbalk. Het venster Activiteitssjabloon toewijzer wordt geopend.
  3. Klik op Opnieuw toewijzen.
  4. Als studentensets hierdoor leeg worden, geeft Enterprise Course Planner de overbodige sets weer en wordt u gevraagd of ze moeten worden verwijderd.


Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018