Programma's zonder studiepaden

Als een programma geen studiepaden heeft, kan Enterprise Course Planner de beperkingen niet instellen die zorgen dat de roosters van de programmastudenten geen clashes bevatten.

Als een programma geen studiepaden heeft, is de definitie van het programma waarschijnlijk niet voltooid. Als u de huidige gegevens gebruikt om activiteiten te plannen en roosteren, kan niet worden gegarandeerd dat modulecombinaties van de studenten geen clashes bevatten.

De balk en het cijfer naast Zonder studiepaden in de sectie Studieprogramma's van het dashboard geven aan hoeveel programma's geen studiepaden hebben.

U lost het probleem op door naast de indicator op Toon te klikken. In het venster Studieprogramma-editor worden de programma's weergegeven die geen studiepaden hebben. In het venster Studieprogramma-editor kunt u studiepaden genereren op basis van studentenkeuzes, of de studiepadgenerator gebruiken.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018