Studieprogramma

In Enterprise Course Planner representeert een studieprogramma een programma dat een student gedurende een academisch jaar volgt. N.B. Dit kan afwijken van de definitie van het instituut, dat meerdere studiejaren kan omvatten.

Een student is meestal gekoppeld aan één studieprogramma. Een enkele keer is een student aan meerdere studieprogramma's gekoppeld. Een model waarbij studenten meerdere studieprogramma's volgen, kan worden gebruikt voor de student die een parttime cursus naast zijn studieprogramma volgt, of de student die twee graden volgt, waarbij elke graad wordt vertegenwoordigd als studieprogramma.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018