Naam van programma

Een verplichte, unieke id van maximaal 255 tekens.

Programmanamen zijn meestal veel korter dan deze maximumlengte, omdat ze kunnen worden gebruikt als basis voor de naam van kleinere groepen studenten.

Een deel van de naam kan wat informatie over het programma geven, bijvoorbeeld, de bijbehorende afdeling en het studiejaar.Scientia-ref: 4108. Voor Enterprise Course Planner 3.14. Copyright © Scientia Ltd. 2018